Regulamin – „Promocja na walentynki”

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na których odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Promocja na walentynki” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej: „Organizator”).
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 4. Użytkowniku – rozumie się przez to konsumenta, przedsiębiorcę lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym onedaymore.pl (dalej: „Sklep internetowy”);
 5. Produktach – rozumie się przez to produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Okres Promocji: Promocja trwa od 1 lutego 2018 r., od godziny 12:00 do 15 lutego 2018 r., do godziny 12:00 lub do momentu wyczerpania zapasów, jeżeli ten nastąpi wcześniej.
 7. Promocja odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Uczestnikiem Promocji jest Użytkownik Sklepu internetowego.

 

II. Zasady udziału w Promocji

 

 1. Użytkownik, który w terminie wynikającym z Okresu Promocji kupi minimum trzy dowolne produkty, dostępne w Sklepie internetowym, w tym Musli od Serca (tuba 350 g), nie będzie ponosił kosztów dostarczenia zamówionych Produktów. Użytkownik może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 2. Promocja dotyczy następujących sposobów dostawy: przez system paczkomatów InPost, świadczony przez InPost Paczkomaty spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie; za pośrednictwem kuriera InPost na adres wskazany przez Użytkownika; za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Użytkownika; za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie do odbioru w wybranej placówce Poczty Polskiej.
 3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem łączy się z możliwością wykorzystania kodu rabatowego o wartości 10 zł dla pierwszego zamówienia o wartości min. 100 zł, który to kod otrzymuje się za zapisanie się do newslettera.

 

III. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać listownie – listem poleconym na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja akcji promocyjnej” – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: sklep@onedaymore.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Użytkownika, niezbędne do udzielenia mu przez Organizatora odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.onedaymore.pl.