• 25% rabatu w Klubie
 • Darmowa dostawa od 75zł dla Klubowiczów
 • Topsellery -35%
 • Unia Europejska

Regulamin „Klub OneDayMore & More”

Strona główna » Regulamin „Klub OneDayMore & More”

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na których odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Klub OneDayMore & More” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej: „Organizator”).
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Użytkowniku – rozumie się przez to konsumenta, przedsiębiorcę lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym onedaymore.pl (dalej: „Sklep internetowy”);
  2. Produktach – rozumie się przez to artykuły produkcji OneDayMore dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Okres Promocji: Promocja trwa od 3 października 2018 r., od godziny  13:00 do odwołania przez Organizatora.
 5. Promocja odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Uczestnikiem Promocji jest Użytkownik Sklepu internetowego, który posiada indywidualne konto w Sklepie internetowym oraz zapisał się do Newslettera Organizatora. Taki Użytkownik jest uznawany za członka Klubu OneDayMore & More. Ilekroć w regulaminach innych promocji organizowanych przez Organizatora jest mowa o członku Klubu OneDayMore & More, należy przez to rozumieć Uczestnika Promocji, o którym mowa w niniejszym punkcie.

 

II. Zasady udziału w Promocji

 

 1. Każdy Użytkownik, który posiada indywidualne konto w Sklepie internetowym oraz który zapisał się do Newslettera Organizatora, w Okresie Promocji otrzyma 25% rabatu na każde zakupy Produktów OneDayMore, dokonywane w Sklepie internetowym (bez kosztów dostawy). Rabat 25% naliczony zostanie automatycznie w koszyku danego Użytkownika. Dodatkowo Uczestnik Promocji uzyskuje prawo darmowej dostawy powyżej 75 zł niezależnie od tego, czy transakcja będzie realizowana z wykorzystaniem ww. 25% rabatu czy innego kodu rabatowego, przy czym warunkiem skorzystania z darmowej dostawy jest, aby, wartość zamówienia (po rabacie i bez kosztów dostawy) była wyższa niż 75 zł.
 2. Użytkownik może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z możliwością wykorzystania kodów rabatowych. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z dowolnego kodu rabatowego automatycznie rabat 25%, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, przestaje obowiązywać.
 4. Wskazuje się, że usunięcie konta w Sklepie internetowym lub wypisanie się przez Uczestnika Promocji z Newslettera w Okresie Promocji powoduje utratę prawa do 25% rabatu, o którym mowa w punkcie 1., oraz prawa darmowej dostawy powyżej 75 zł.
 5. Promocja obejmuje zarówno osoby, które założą konto w Sklepie internetowym i zapiszą się do Newslettera w Okresie Promocji, jak i osoby, które w dniu rozpoczęcia Promocji posiadają konto w Sklepie internetowym oraz są zapisane do Newslettera, jak również osoby, które posiadają konto w Sklepie internetowym i zapiszą się do Newslettera dopiero w Okresie Promocji i odwrotnie (są zapisane do Newslettera, lecz założą konto w Sklepie internetowym dopiero w Okresie Promocji).
 6. Promocja i wynikające z niej rabaty stosują się tylko do Produktów OneDayMore oferowanych w regularnej cenie i nie łączą się z żadną inną promocją lub wyprzedażą uruchomioną w danym momencie w Sklepie internetowym. Zniżka klubowa obejmuje produkty OneDayMore z kategorii Musli, Granole, Owsianki i Przekąski, a nie obejmuje produktów oznaczonych „Nowości”. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do darmowej dostawy w przypadku złożenia zamówienia o kwocie powyżej 75 zł, niezależnie od tego czy w koszyku znajdują się Produkty OneDayMore przecenione w ramach innych akcji lub inne artykuły.
 7. Promocja nie obejmuje Zestawu tub XXL, zestawów tub XL i zestawu kubków XXL.

 

III. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać listownie – listem poleconym na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja Promocji Klub OneDayMore & More” – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@onedaymore.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Użytkownika, niezbędne do udzielenia mu przez Organizatora odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej onedaymore.pl.

 

 

 

 

Jesteśmy już
w 16 krajach!*
Razem zaczynaliśmy dzień
już ponad
140 MLN RAZY!
*Znajdziesz nas w sieci Lidl