• 25% rabatu w Klubie
 • Darmowa dostawa od 75zł dla Klubowiczów
 • Wysyłka nawet w 24h
 • Unia Europejska

Regulamin „Black Week 2019”

REGULAMIN PROMOCJI „Black Week 2019”

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Black Week 2019” jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 *(dalej: „Organizator”)
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Promocji oraz zasady jej przebiegu, nadzoru nad jej przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin” lub „Regulamin Promocji”).
 3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym pod adresem www.onedaymore.pl (dalej „Sklep”) w terminie 29.11.2019 od godziny 07:00:00 do 12.2019 roku do godz. 23:59:59 (dalej: „Okres promocyjny”).
 4. Zasady składania zamówień, płatności, dokonywania zwrotów, zasad odstąpienia od umowy itp. określa Regulamin Sklepu OneDayMore znajdujący się na stronie onedaymore.pl (dalej „Regulamin Sklepu”). Definicje ujęte w Regulaminie Sklepu, w tym definicja użytkownika, sprzedawcy, znajduje zastosowanie także do Promocji.

 2. Warunki wzięcia udziału w Promocji i zasady przyznawania rabatu

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Regulaminu Sklepu.
 2. Promocja dotyczy zakupu wybranych produktów (dalej „Produkt Promocyjny”) po obniżonej cenie (dalej „Rabat”). Spis produktów promocyjnych oraz wartość Rabatu przedstawia Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji. Dodatkowo Produkty Promocyjnie będą oznaczone na stronie Sklepu poprzez pokazanie procentowej wartości Rabatu w kole przy danym Produkcie.
 3. Aby wziąć udział w Promocji należy w Okresie promocyjnym:
 4. wejść na stronę Sklepu
 5. dodać do Koszyka minimum jeden Produkt promocyjny
 6. potwierdzić złożenie zamówienie oraz dokonać płatności za zakupy zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 7. W ramach jednej transakcji w trakcie trwania Promocji Uczestnik może kupić dowolną ilość Produktów Promocyjnych.
 8. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z promocjami dla zarejestrowanych Uczestników zgodnie z regulaminem Promocji „Klub OneDayMore & More” (z wyjątkiem promocji dotyczącej darmowej dostawy od 75 zł) oraz z kodami rabatowymi.
 10. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 3. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres: OneDayMore ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Black Week 2019” lub w formie elektronicznej przesłanej na adres mailowy sklep@onedaymore.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) lub drogą mailową na adres z którego została wysłana reklamacja, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą – reklamację uznaje się za dostarczoną.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

4. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w ramach Konta oraz/lub w toku składania Zamówień. Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Organizatora podlegają ochronie i są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) w celu rejestracji Konta i realizacji Zamówień. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia usług przez Organizatora za pomocą Sklepu. Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku świadczenia usług przez Organizatora. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i uzupełnienia.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie onedaymore.pl, która znajduje zastosowanie odpowiednio do Sklepu i transakcji realizowanych w tym Sklepie. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych przy ich przetwarzaniu. Organizator nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa lub na żądanie uprawnionych organów.

 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w okresie od. 29.11.2019 roku do 3.12.2019 roku na stronie www.onedaymore.pl.
 2. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Promocji, Uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adres sklep@onedaymore.pl.
 3. W przypadku przesłania ww. zapytania, odpowiedź na te zapytanie zostanie przesłana po dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Promocji Black Week 2019

LP Nazwa Produktu Cena Detaliczna Wysokość Rabatu
1 Owsianka Bananowa Bez Cukru 12,99 45%
2 Owsianka Jabłkowa z Cynamonem Bez Cukru 12,99 45%
3 Owsianka Podwójnie Czekoladowa 12,99 45%
4 Zestaw Zimowych Smaków 59,97 45%
5 Granola Zimowa 19,99 45%
6 Granola Świąteczna 19,99 45%
7 Musli Bio Owocowe 24,99 45%
8 Musli Bio Czekoladowe 24,99 45%
9 Musli Owocowe Smyki 19,99 45%
10 Granola Czeko-Squad 19,99 45%
11 Granola Banda Cynamonków 19,99 45%
12 Musli Proteinowe 19,99 45%
13 Zestaw Na Każdy Dzień 59,97 45%
14 Zestaw do Chrupania 61,97 45%
15 Musli Błonnikowe 19,99 45%
16 Musli Błonnikowe: Sześciopak Kubków 26,34 45%
17 Musli Codzienne 19,99 45%
18 Musli Codzienne: Sześciopak Kubków 26,34 45%
19 Musli Detox 19,99 45%
20 Musli Kobiece 19,99 45%
21 Musli Męskie 19,99 45%
22 Musli Męskie: Sześciopak Kubków 26,34 45%
23 Musli Odpornościowe 19,99 45%
24 Musli Odpornościowe: Sześciopak Kubków 26,34 45%
25 Musli Skoncentrowanych 19,99 45%
26 Musli Skoncentrowanych: Sześciopak Kubków 26,34 45%
27 Musli Sportowców: Sześciopak Kubków 26,34 45%
28 Musli Superfoods: Sześciopak Kubków 26,34 45%
29 Musli Sylwetkowe 19,99 45%
30 Musli Sylwetkowe: Sześciopak Kubków 26,34 45%
31 Musli Sportowców bezglutenowe 21,99 45%
32 Musli Superfoods bezglutenowe 21,99 45%
33 Musli Bio Aktywnych 24,99 45%
34 Musli Bio Aktywnych: Sześciopak Kubków 39,54 45%
35 Musli Bio Balans 24,99 45%
36 Musli Bio Balans: Sześciopak Kubków 39,54 45%
37 Musli Czekoladowe 17,99 45%
38 Musli Owocowe z Białą Czekoladą 17,99 45%
39 Musli Owocowe 16,79 45%
40 Musli od Serca 19,99 45%
41 Musli Zimowe 19,99 45%
42 Owsianka Bananowa 12,66 45%
43 Owsianka Czekoladowa 12,66 45%
44 Owsianka Jabłkowa z Cynamonem 12,66 45%
45 Granola Owocowa 17,99 45%
46 Granola Orzechowa 17,99 45%
47 Granola Czekoladowa z Malinami 17,99 45%
48 Granola Potrójnie Czekoladowa 17,99 45%
49 Musli Crunchy 21,99 45%
50 Zestaw Snacks! z migdałami 22,64 45%
51 Zestaw Snacks! z orzeszkami ziemnymi 22,64 45%
52 Zestaw Snacks! z rodzynkami w czekoladzie 22,64 45%